ஏலக்காயில் இருக்கும் எண்ணையின் பெயர் என்ன?
வோலடைல்.

“Volatile”  oil is taking from elakka.

தன் வாழ்நாளில் நீரே அருந்தாத மிருகம் எது?
கங்காரு எலி.

Knagaroo rat is doesn’t  drink a “Water “

ஒட்டகச்சிவிங்கியின் கழுத்தில் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன?
ஏழு.

The girafee Necks have a “7 Bones”

பிறக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு எத்தனை எலும்புகள் இருக்கும்?
330.

A born baby have a 300 “Bones”

தாஜ்மஹால் எந்தவகை மார்பிளால் கட்டப்பட்டுள்ளது?
மக்ரானா.

A tajmahal is full and full Marbles that name of marbles is “Makrana”
பனிக்கட்டிகளின் மேல் வளரும் செடிகளின் பெயர் என்ன?
க்ரயோ·பைட்ஸ்

Which palnt are live in ice  called “Krayo Bites”
டயாலிஸிஸ் இயந்திரத்தைக் கண்டறிந்தவர் யார்?
வில்லியம் கோல்ப்

William Golf is founder of “Dialysis” Mechine

உலகில் பூக்கள் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது?
நெதர்லாந்து.

Netherland is highest “Flower” maker in this world

கடற்கரை மணலைச் சுத்தம் செய்யும் கருவியின் பெயர் என்ன?
பீச் கோம்பர்.

“Beech Kompar” Mechine is  used to clean a beach sand

நமது ஒவ்வொரு கண்ணிலும் எத்தனை தசைகள் உள்ளன?
ஆறு தசைகள்.

A Human have a “6 Muscles” in each eyes

அறிவியல் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?
பிப்ரவரி 28.

A SCIENCE day is  “FEB-28”

நாய்களே இல்லாத ஊர் எது?
சிங்கப்பூர்.

A dogs are not in  Singapore city

மனிதர்களைக் கண்டு பயப்படும் வியாதிக்குப் பெயர் என்ன?
ஆன் ட் ரோ ·போபியா.

If you have a fear about humans that disease called  “Andrew Popiya”

எந்தத் தட்பவெப்பத்திலும் உறையாத தனிமம் எது?
ஹீலியம்.

Helium  is ”unfrozen” in any climate
உலகிலேயே அதிக தித்திப்பான பொருள் எது?
தாலின். இது கெடெம்பே என்ற செடியில் இருந்து கிடைக்கிறது.

The world best sweet liquid is “Tallinn” it’s from a ketempe  Plant
வைரத்தில் மொத்தம் எத்தனை மூலைகள் உள்ளன?
ஆறு மூலைகள்.

A diamond have a “ 6 Corners”

சிரிக்கவும், உம்மென்றிருக்கவும் எத்தனை தசைகள் அவசியமாகின்றன?
சிரிக்க – 17 தசைகள்
உம் – 43 தசைகள்

17 Muscles are used to we “Smile”

43 Muscles are used  to we  “Moody”

மனிதனை அடையாளம் காண கைரேகை பயன்படுகிறது. அதுபோல மாட்டை அடையாளம் காண பயன்படுவது எது?
மூக்கு ரேகை.

We find a Human withhelp of “Fingerprint” but a Bull we find   “Noseprint”

கண்கள் இருந்தும் பார்வையில்லாத பிராணி?
வவ்வால். (வௌவால்)

A “Bat” bird have an eye but it is blind

ருத்ராட்சம் எத்தனை வகைப்படும்?
38 வகைகள்.

“Rutratcham” have a 38 types of variety’s

உலகின் மிகச் சிறிய சந்து எது?
புனித ஜான் சந்து. ரோமில் உள்ளது. 48 செ.மீ. அகலம்.

The world small street is “St. John Lane” at rom

உலகிலேயே பெண் எம்.பிக்கள் அதிகம் உள்ள நாடு எது?
ஸ்வீடன்.

A Sweden country have highest “Female MP” in this world

இந்திய விமானப்படையின் வாசகம் எது?
Touch of the glory.

Indian air force slogan is “Touch of the glory”

 

 

Advertisements