வளரும் இளைய தலைமுறையினரிடம் காணப்படும் தவறுகளில் மிக முக்கியமான 4 தவறுகள் எது தெரியுமா?

1) புகைப்பிடித்தல், 2) மது அருந்துதல், 3) உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருத்தல்,
4) தவறான உணவுப்பழக்கம்.

இந்த 4 தவறுகளுக்கும் அவர்கள் கொடுக்கும் விலை என்ன தெரியுமா?

தங்கள் ஆயுளில் 12 ஆண்டுகள்.

என்ன, அதிர்ச்சியாக இருக்கிறதா? இங்கிலாந்தில் நடந்த ஆய்வு இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலே சொன்ன 4 தவறுகளின் முலமாக மனித உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அவனது வாழ்வில் இவை ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் ஆகியவை குறித்து ஆய்வு நடைபெற்றது.

இந்த ஆய்வின் முடிவில் வெளியான தகவல்கள் அதிர்ச்சி தருவதாக இருந்தது.

அதாவது, இந்த 4 தவறுகளின் காரணமாக ஒருவரின் உடல் அதிவேகமாக முப்பு அடைகிறது. உதாரணமாக ஒரு இளைஞர் இந்த தவறுகளை தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் செய்து வரும்போது அவர் தனது வயதைவிட அதிக வயதானபோல காட்சி அளிப்பார். அந்த அளவுக்கு அவரது உடல் தளர்வடைந்து விடும். மேலும் அவரது உடல் உறுப்புகள் பலவீனம் அடைந்து அவரிடம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிககுறைவாகவே இருக்கும். இதனால் அவர் எளிதில் நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாவதோடு தனது முடிவையும் முன்னதாகவே தேடிக்கொள்கிறார், என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

1) smoking, 2) alcohol consumption, 3) does not exercise, 4) Faulty diet

Do you know what price they will pay for the failure of these 4? In the 12 years of their life.

What, are you shocked? In the UK, the study confirms this. 4 mistakes through the above impacts on the human body,It will have an impact on his life took place in the research.

This information was released at the end of the study were shocking:

The body of one of these 4 mistakes reaches  exponentially. For example, a young man comes to the mistakes made over the following 10 years, he will display his seems like more aged person.

To that extent, his body will relax. He also told his organs have been weakened immunity are  very low.He is thus susceptible to falling victim to the disease prior to his decision to invite, have shown that.